จังหวะเวลาคือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เพราะชีวิตของคนเราอาจพลิกผันได้ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีแบบนี้


source : meekhao.com