หลังจากเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายสำหรับการค้นหา 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง แล้วทางตชด.ได้มีการส่งกล่องยังชีพเพื่อลอยน้ำไปให้ทั้ง 13 คน ส่งลงไปในปล่องถ้ำต้นน้ำเพื่อนให้กล่องลอยตามกระแสน้ำไป ทั้งหมด 20 กล่องและมีการติดไฟกระพริบเพื่อง่ายต่อการพบของทั้ง 13 คน ซึ่งก็เป็นที่สงสัยกันว่าในกล่องยังชีพนั้นมีอะไรบ้าง โดย กล่องพลาสติกยังชีพ 20 กล่อง จะถูกหย่อนลงไปในปล่องถ้ำต้นน้ำให้ลอยตามกระแสน้ำ หากทั้ง 13 คนที่ติดถ้ำพบ จะมีแผนที่และปากกาให้มาร์กจุด แล้วปล่อยตามกระแสน้ำออกมา เพื่อให้กู้ภัยช่วยเหลือให้ตรงจุด โดยกล่องจะมีสัญญาณไฟกะพริบด้วย เพื่อให้เห็นชัดเจนซึ่งสิ่งที่อยู่ในกล่องยังชีพช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่า ได้แก่
ไฟกะพริบ (เรืองแสงในที่มืด)
ขนมยูโร
ข้าวเหนียวหมู
เทียนไข
ไฟแช็ค
น้ำดื่ม
แผนที่ถ้ำ
ปากกา
โทรศัพท์มือถือ
ข้อความ “ถ้าได้รับแล้วตอบกลับด้วย ว่าอยู่ตรงไหน ทุกคนจะรีบช่วยด่วน”
ขอขอบคุณ

ข้อมูล : Rungrot Kongpiban

ภาพ : Rungrot Kongpiban

advertisements